Välj en sida

Om DNB Sverige

Om DNB Sverige

DNB är en av de ledande nordiska aktörerna inom bank, finans och försäkring. På den svenska marknaden erbjuder vi de flesta tjänster och produkter som efterfrågas av medelstora och stora företag samt institutioner. För dig som privatkund erbjuder vi, Privatlån och via våra samarbetspartners, billån samt ett brett fondutbud.

Fakta om vår svenska verksamhet

  • Bankverksamhet sedan 1995 – idag erbjuder vi anpassade finansieringslösningar till medelstora och stora företag. Vårt produktutbud omfattar allt från traditionell finansiering till avancerade strukturer och förvärvsfinansieringar.
  • Ledande inom bilfinansiering – vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom leasing, hyra och avbetalning, via våra återförsäljare.
  • DNB Wealth Management marknadsför ett varierat utbud av fonder.
  • DNB Markets erbjuder ett komplett produktutbud,som innefattar handel i valutor, räntederivat, aktier och obligationer samt har analytiker som täcker aktie- och obligationssidan.
  • Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
  • Idag är vi cirka 400 anställda i den svenska verksamheten.

Läs mer på DNB.se »